Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej z 06.05.2014 r. 06-05-2014 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie o konkursie ofert z 29.04.2014 r. - organizacja kolonii profilaktycznych 30-04-2014 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań na wsparcie rozwoju sportu 21-03-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXI/179/2013 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 13-03-2014 Udostępniony przez: Administrator
Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w gminie Legnickie Pole 25-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 23 stycznia 2014 r. 23-01-2014 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki konsultacji 25-10-2013 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. 07-10-2013 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki naboru wniosków o przyznanie w 2013 r. dotacji celowej na realizację zadań na wsparcie rozwoju sportu 08-08-2013 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 r. z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 29-05-2013 Udostępniony przez: Administrator