Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 26.03.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Legnickie Pole w 2015 r. 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu w formie sfinansowania wydatków 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu w formie sfinansowania wydatków 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku Rokiem Pamięci Kresowian 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Legnickie Pole 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu 19 marzec 2015 Udostępniony przez: Administrator