Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.12.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 19 grudzień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 19 grudzień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018 19 grudzień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 19 grudzień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt budżetu gminy na 2015 rok 19 grudzień 2014 Udostępniony przez: Administrator