Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 27.08.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie realizacji wspólnych zadań z Powiatem Legnickim 25 sierpień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Nowa Wieś Legnicka 25 sierpień 2014 Udostępniony przez: Administrator