Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 11.08.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Legnickie Pole 08 sierpień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole 05 sierpień 2014 Udostępniony przez: Administrator