Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.12.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 23 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 23 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt obwieszczenia w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt obwieszczenia w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt obwieszczenia w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki prac 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 20 grudzień 2013 Udostępniony przez: Administrator