Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 25.06.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 21 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 21 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole 21 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za 2012 rok 17 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 17 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 17 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole 17 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji do spraw Społecznych 17 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 17 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok 17 czerwiec 2013 Udostępniony przez: Administrator