Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 16.05.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę 10 maj 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Legnickie Pole 10 maj 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Legnickie Pole 09 maj 2013 Udostępniony przez: Administrator