Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.01.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie G 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwał w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole oraz granic ich obwodów 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole 24 styczeń 2013 Udostępniony przez: Administrator