Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 22.11.2012

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie oceny aktualności 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 15 listopad 2012 Udostępniony przez: Administrator