Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 19.09.2012

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt w sprawie zachowania Gminy Legnickie Pole wolnej od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) 11 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych GPZ 11 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w obrębie Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka i 11 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/95/2012 z 12.07.2012r. w sprawie uchwalenia mpzp w obrębie wsi Gniewomierz 11 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XIV/81/2012 z 29.03.2012 r. 11 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie uchwalenia zmiany mpzp w obrębach: Legnickie Pole, Kłębanowice, Koskowice, Księginice 11 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 11 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole 10 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartoszowie 10 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz i 10 wrzesień 2012 Udostępniony przez: Administrator