Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 12.07.2012

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole" 05 lipiec 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz 04 lipiec 2012 Udostępniony przez: Administrator