Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 28.10.2011

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 25 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 20 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 20 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole na 2012 rok 20 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników 17 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Legnickie Pole 17 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 17 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia pełnej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole 17 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole 17 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 17 październik 2011 Udostępniony przez: Administrator