Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 25.01.2018

Informuję, że wznowienie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Legnickie Pole ( rozpoczętej w dniu 25 stycznia 2018r.) nastąpi w dniu 01 lutego 2018r. o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole

Piotr Flejterski

Tytuł Opublikowano Autor
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni bazaltu Lubień 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z za 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Legnickie Pole 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027, 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz