Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Legnickie Pole pdf 411.98 KB Julia Szojka
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pdf 978.70 KB Julia Szojka
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pdf 1.59 MB Julia Szojka
o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu pdf 442.46 KB Julia Szojka
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu pdf 1.10 MB Julia Szojka
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora GPZ w Legnickim Polu pdf 558.92 KB Julia Szojka
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie pdf 2.45 MB Julia Szojka
w sprawie nadania drodze nazwy ulicy w miejscowości Legnickie Pole pdf 600.14 KB Julia Szojka
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane p pdf 1.01 MB Julia Szojka
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr IV.36.2019 z dnia 29 stycznia 2019r., w sprawie przystąpienia Gminy Legni pdf 622.69 KB Julia Szojka
w sprawie przystąpienia gminy Legnickie Pole do Programu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej" pdf 448.43 KB Julia Szojka
w sprawie zmian w budżecie gminy pdf 1.21 MB Julia Szojka
w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 322.22 KB Julia Szojka
w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 311.87 KB Julia Szojka
w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 297.61 KB Julia Szojka
w sprawie rozpatrzenia petycji pdf 435.80 KB Julia Szojka
w sprawie rozpatrzenia petycji pdf 469.09 KB Julia Szojka
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych ws, Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 pdf 3.17 MB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, marzec 2019 07:34 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14, marzec 2019 07:37 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, marzec 2019 07:38 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, marzec 2019 11:04 Julia Szojka