Projekty uchwał w sprawach:

  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027,
  3. w sprawie wyboru ławników,
  4. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole,
  5. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu,
  6. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Legnickim Polu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,
  7. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 20, wrzesień 2019 10:57 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20, wrzesień 2019 11:13 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, wrzesień 2019 11:14 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, wrzesień 2019 11:14 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, wrzesień 2019 11:15 Justyna Lasek