1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2020 rok.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027.
4. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole.

Projekty uchwał zgłoszone przez Wójta Gminy na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym:

- Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole.
- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole.
- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin w gminie Legnickie Pole.
- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Ksieginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa w gminie Legnickie Pole.
- Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Gminie Legnickie Pole oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania.
- Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnickie Pole w roku szkolnym 2019/2020.
- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027.
- Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
- Projekt uchwały o zmianie uchwały nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole.
- Projekt uchwały o zmianie uchwały nr X.102.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt - Budżet Gminy na 2020 rok pdf 20.55 MB Julia Szojka
Projekt - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2027 pdf 4.78 MB Julia Szojka
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Legnickie Pole na prace konserwator pdf 481.61 KB Julia Szojka
Plan pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2020 rok pdf 2.33 MB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn pdf 764.82 KB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obręb pdf 1.46 MB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w 13 o pdf 6.92 MB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w 7 ob pdf 4.17 MB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Gminie Legnickie Pole oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działani pdf 1.56 MB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnickie Pole w roku szkolnym 2019/2020 pdf 651.73 KB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pdf 3.68 MB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 pdf 3.87 MB Julia Szojka
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok pdf 0 bytes Julia Szojka
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu ut pdf 1.30 MB Julia Szojka
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr X.102.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego pdf 1.14 MB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, grudzień 2019 14:52 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05, grudzień 2019 15:58 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17, grudzień 2019 14:22 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17, grudzień 2019 14:28 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, grudzień 2019 14:30 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, grudzień 2019 15:02 Julia Szojka