• Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych.

Projekt uchwały PDF


  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

Projekt uchwały PDF / Autopoprawka PDF


  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027.

Projekt uchwały PDF

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10, styczeń 2020 13:25 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, styczeń 2020 13:26 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, styczeń 2020 13:26 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, styczeń 2020 13:27 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, styczeń 2020 11:54 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, styczeń 2020 11:55 Julia Szojka