Prawne podstawy działania

projekty uchwał na sesję 17 września 2018

Tytuł Opublikowano Autor
projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Gniewomierz, 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole dla lokalizacji kompleksu sportowego w Legnickim Polu 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole do roku 2020” 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Koskowicach 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie nadania drogom nazw ulic w miejscowości Koskowice 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowyc 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Legnickie Pole na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nzajdujących się na terenie Gminy Legnickie Pole, sposobu j 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 10 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy