Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30 listopada 2018

Tytuł Opublikowano Autor
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy