Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 20 grudnia 2018

Tytuł Opublikowano Autor
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2019 rok 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczoczwego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy