Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 15.12.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Kłębanowice, Księginice i Mikołajowice 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gos 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów i Taczalin pod OZE fotowoltaikę, 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Legnickie Pole 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłącz 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 08 grudzień 2017 Udostępniony przez: Administrator