Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 29.11.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole i Wójta Gminy Legnickie Pole 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach Biskupice, Czarnków, Koiszków, Koskowice, Księgin 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach Koskowice i Raczkowa 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 22 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator