Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.06.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Radnego od decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 23 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, 22 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłą 22 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 22 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa 22 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 22 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 22 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator