Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 24.04.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2020 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bartoszów w gminie Legnickie Pole 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na 2017 rok 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na 2017 rok (2) 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator