Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 27.03.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntowej stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2017 roku 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/34/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (2) 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator