Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 31.01.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Legnickie Pole na 2017 r. 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, w 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświ 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2021 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 24 styczeń 2017 Udostępniony przez: Administrator