Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 31.05.2016

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GPZ za 2015 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania GOKiS za 2015 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za rok 2015 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w spawie zmian w budżecie gminy na 2016 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24 maj 2016 Udostępniony przez: Administrator