Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 26.04.2016

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 19 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagspodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni bazaltu Lubień 19 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole 18 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Administrator