Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 29.02.2016

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej tworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie nadania drogom nazw ulic położonych we wsi Legnickie Pole 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Legnickie Pole do wydawania decyzji administracyjnych 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Legnickie Pole, gm. Legnickie Pole 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego - przebudowy drogi powiatowej, nr 2176D relacji Legnica – Jawor, na odcinku 1+306km do 2+258km, o długości 0,952km, gm. Legnick 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2202D w miejscowości Legnickie Pole, gm. Legnickie Pole 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2187D w miejscowości Raczkowa, gm. Legnickie Pole 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na budowie chodnika w pasie drogi 2202D w miejscowości Księginice, gm. Legnickie Pole 22 luty 2016 Udostępniony przez: Administrator