Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.09.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/145/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2013 r. 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie sfinansowania wydatków i przyjęcia do realizacji zadania polegającego na remoncie odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej w Biskupicach 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie sfinansowania wydatków i przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały udzielenia pomocy rzeczowej w formie sfinansowania wydatków i przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej w Ogonowicach 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr VI/19/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu w formie sfinansowania wydatków 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników 23 wrzesień 2015 Udostępniony przez: Administrator