Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 28.05.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy w Nowej Wsi Legnickiej zakładu wytwarzającego energię oraz inne produkty z odpadów przetwarzanych plazmowo 27 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni Zdrowia za 2014 rok 22 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za rok 2014 22 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2014 rok 22 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego - przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieść Legnicka, gm. Legnickie Pole 21 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego - budowy odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej w Koskowicach i budowy kładki dla pieszych w pasie drogi powiatowej w Kłęba 21 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego - budowy odcinków chodników 21 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego -zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej w miejscowości Taczalin 21 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 marca 2015 r. 21 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Gniewomierz, Kłębanowice 21 maj 2015 Udostępniony przez: Administrator