Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.09.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XII/69/2015 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani 02-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/68/2015 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 02-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/67/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie sfinansowania wydatków i przyjęcia do realizacji zadania polegającego na remoncie odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej w m 02-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/66/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie sfinansowania wydatków i przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie odcinka chodnika w pasie drogi po 02-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/65/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie sfinansowania wydatków i przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie odcinka chodnika w pasie drogi po 02-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/64/2015 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu w formie sfinansowania wydatków 02-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/63/2015 w sprawie wyboru ławników 02-10-2015 Udostępniony przez: Administrator