Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.12.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XV/90/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2019 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/89/2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/88/2015 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i za 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/87/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/86/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Legnickie Pole udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/85/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/84/2015 w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/83/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/82/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XV/81/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 07-01-2016 Udostępniony przez: Administrator