Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.11.2016

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXIV/149/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole terenu gospodarki odpadami w Biskupicach 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/148/2016 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania spraw z zakresu utrzymania czys 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/146/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/147/2016 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/145/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/144/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/143/2016 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/142/2016 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2021 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
uchwała nr XXIV/141/2016 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/140/2016 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 06-12-2016 Udostępniony przez: Administrator