Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 31.01.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXVI.161.2017 o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest 03-02-2017 Udostępniony przez: Administrator
uchwała nr XXVI.160.2017 w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – P 03-02-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI.159.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu 03-02-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI.158.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji p 03-02-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI.157.2017 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2021 03-02-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI.156.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027 03-02-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała Nr XXVI.155.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 03-02-2017 Udostępniony przez: Administrator