Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 28.02.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXVII.171.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.170.2017 w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.169.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.168.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla lokalizacji kompleksu sportowego w Legnickim Pol 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.167.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna lin 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.166.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu pu 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.165.2017 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołów przyrodniczo-krajobrazowych „ Dolina Uszewicy”, „Łąki Książęce” i „Złoty Las” 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.164.2017 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tyc 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.163.2017 o zmianie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVII.162.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Legnickie Pole 02-03-2017 Udostępniony przez: Administrator