Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 27.03.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXIX.181.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie – Gminnej Przychodni Zdrowia 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIX.180.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntowej stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIX.179.2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2017 roku 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIX.178.2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/34/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legn 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIX.177.2017 w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w szkole pods 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIX.176.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pol 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIX.175.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIX.174.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017 30-03-2017 Udostępniony przez: Administrator