Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.06.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXXIII.203.2017 w sprawie rozpatrzenia odwołania Radnego od decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII.202.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarow 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII.201.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII.200.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII.199.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłęb 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII.198.2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII.197.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 05-07-2017 Udostępniony przez: Administrator