Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 29.11.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXXVI.222.2017 w sprawie powołania Pana Aleksandra Ciempki na stanowisko Skarbnika Gminy Legnickie Pole 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.221.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole i Wójta Gminy Legnickie Pole 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.220.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach Biskupice, Czarnków, Koiszków, Koskowi 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.219.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach Koskowice i Raczkowa 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.218.2017 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.217.2017 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.215.2017 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.214.2017 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.213.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI.212.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2018 roku 01-12-2017 Udostępniony przez: Administrator