Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 15.12.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXXVII.234.2017 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.233.2017 o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legn 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.232.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, N 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.231.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Kłębanowice, Księginice i Mikołajowic 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.230.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka pod 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
chwała nr XXXVII.229.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów i Taczalin pod OZE fotowoltaik 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.228.2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Legnickie Pole 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.227.2017 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.226.2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVII.225.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator