Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 26.03.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr VII/35/2015 w sprawie ogłoszenia roku 2015 Rokiem Pamięci Kresowian 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/34/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/33/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/32/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Legnickie Pole w 2015 r. 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/31/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia oraz ustalenia stawki takiej opłaty 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/30/2015 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu w formie dofinansowania wydatków 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/28/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu w formie dofinansowania wydatków 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/27/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Legnickie Pole 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/26/2015 w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Legnickim 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator