Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała budżetowa pdf 76.37 KB Super User
Załącznik nr 1 planowane dochody budżetu gminy pdf 251.22 KB Super User
Załącznik nr 2 - planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy pdf 891.36 KB Super User
Załącznik nr 3 pdf 114.60 KB Super User
Załącznik nr 4 - plan przychodów i rozchodów pdf 20.51 KB Super User
Załącznik nr 5 - zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy pdf 24.84 KB Super User
Załącznik nr 6 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych pdf 23.27 KB Super User
Załącznik nr 7 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pdf 30.37 KB Super User
Załącznik nr 8 - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 101.07 KB Super User
Załącznik nr 8A - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 107.17 KB Super User
Załącznik nr 9 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pdf 31.61 KB Super User
Załącznik nr 10 - plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i g pdf 22.96 KB Super User
Załącznik nr 11 - plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkohol pdf 25.39 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 13:03 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 13:04 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, styczeń 2018 13:05 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, styczeń 2018 13:06 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, styczeń 2018 13:08 Super User