Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 17.06.2011

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr VIII/44/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/43/2011 w sprawie ustalenia świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Legnickie Pole 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/42/2011 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/41/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/40/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/39/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za rok 2010 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/38/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2010 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/37/2011 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie na terenie Gminy Legnickie Pole podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/36/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VIII/35/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole dla obszarów położonych w obrębie Raczkowa 24-06-2011 Udostępniony przez: Administrator