Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 28.10.2011

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr X/52/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole położonych w obrębach Nowa Wieś Legnicka, Mąkolice i Koiszków 04-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/62/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/61/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/60/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Legnickie 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/59/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/58/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/57/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole na 2012 r. 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/56/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia pełnej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/55/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr X/54/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 03-11-2011 Udostępniony przez: Administrator