Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 01.06.2012

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XVI/93/2012 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu realizowanego przez Gminę Legnickie Pole 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/92/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/91/2012 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwałą nr XVI/90/2012 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/89/2012 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/88/2012 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/87/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartoszowie 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/86/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzilenego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2011 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/85/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za rok 2011 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVI/84/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011 08-06-2012 Udostępniony przez: Administrator