Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z 29.06.2012r. nr NK-N12.4131.440.2012.BSZ2

stwierdził nieważność tytułu uchwały we fragmencie "i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu",

 par.4 pkt 1, par.5   i par. 7 we fragmencie "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 Województwa Dolnośląskiego" uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XVI/93/2012 z dnia 01.06.2012r.

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie

 kosztów pogrzebu realizowanego przez Gminę Legnickie Pole.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała pdf 80.37 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29, styczeń 2018 17:37 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29, styczeń 2018 17:38 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29, styczeń 2018 17:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29, styczeń 2018 17:39 Super User