Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 19.09.2012

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XVIII/105/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/104/12 w sprawie zachowania Gminy Legnickie Pole wolnej od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/103/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/102/12 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/101/2012 w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/95/12 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ws 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/100/2012 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/99/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Kłębanowice, Koskowice, Księginice 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/98/12 w sprawie podziału Gmniy Legnickie Pole na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVIII/97/12 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legnicki Pole 27-09-2012 Udostępniony przez: Administrator