Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 25.11.2012

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXI/127/12 w sprawie oceny aktualności 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/126/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/125/12 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/124/12 w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/123/12 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/122/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/121/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/120/12 w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/119/12 w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/118/12 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator