Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.01.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXIV/142/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/141/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/140/2013 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/139/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/138/2013 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/137/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/136/2013 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIV/135/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXIV/134/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole 06-02-2013 Udostępniony przez: Administrator